Woonhuis

Met de DAK Woonhuisverzekering bent u verzekerd voor alle schade aan uw eigen huis. Bijvoorbeeld door brand, storm, inslag van hagelstenen, inbraak en lekkage. Maar bijvoorbeeld ook voor het vervangen van uw sloten omdat uw huissleutel is gestolen of schade door vallen of stoten als u voor de Optimaal dekking heeft gekozen.

Voordelen van de DAK Woonhuisverzekering
  • Bijna alle gebeurtenissen verzekerd bij keuze voor de dekking Optimaal
  • Garantie tegen onderverzekering met onze waardegarantie
  • Snelle uitbetaling bij schade

Met de DAK Woonhuisverzekering verzekert u uw woning inclusief de funderingen. De Basisdekking biedt dekking voor schade aan uw woning door onder andere brand, blikseminslag, storm, inslag van hagelstenen of het onvoorzien stromen van water uit sanitair of de centrale verwarmingsinstallatie. Met de Optimaaldekking zijn ook schades door vallen of stoten verzekerd. Zonnepanelen en laadpalen zijn standaard meeverzekerd. Ook vallen aan- en bijgebouwen binnen de dekking en is terreinafscheiding, ook als die bestaat uit rietmatten of bomen, meeverzekerd voor een beperkt aantal gebeurtenissen, bijvoorbeeld materiële schade door brand of storm.

Uw verzekering kan daarnaast worden aangevuld met de dekking ‘Glas’.

Wat is niet verzekerd?
Deze verzekering biedt onder andere geen dekking voor:

  • Schade door opzet of roekeloosheid
  • Schade door aardbeving of overstroming
  • Schade als gevolg van constructiefouten
  • Schade als gevolg van achterstallig onderhoud

Met garantie tegen onderverzekering bent u nooit voor een te laag bedrag verzekerd. Met onze waardegarantie krijgt u bij schade die onder de dekking valt altijd uw volledige schadebedrag vergoed. Ook als het schadebedrag groter is dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent.

Als u uw huis verbouwt of uw woning in waarde stijgt groeit de verzekering met u mee. U bent dus nooit voor een te laag bedrag verzekerd.

Voor de meeste schade heeft u geen eigen risico. Echter voor schade door storm, water, hagel en sneeuw- en waterdruk heeft u een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. U kunt dit verlagen naar € 0,- tegen een opslag op de premie.

U heeft ook de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 250,- of € 500,- per gebeurtenis voor elke schade. Met een vrijwillig risico ontvangt u korting op de premie.

Wilt u precies weten wat we verzekeren?

Klik op onderstaande buttons voor meer informatie over deze verzekering 
of neem contact op met uw adviseur.

Bekijk de verzekeringskaart

Bekijk de voorwaarden

Onze verzekeringen

Goed verzekerd