Rechtsbijstand

Met de DAK Rechtsbijstandsverzekering bent u verzekerd van juridische hulp bij een onverwacht conflict. Bijvoorbeeld wanneer u problemen heeft met het verhalen van schade of een geschil heeft over werk en inkomen. Bij consumentengeschillen, gezondheidskwesties maar ook bijvoorbeeld bij conflicten bij de verkoop of (ver)bouw van uw woning.

Voordelen van de DAK Rechtsbijstandsverzekering
 • Altijd juridische hulp, óók als u voor het geschil niet verzekerd bent!
 • Eerste (preventief) advies bij al uw juridische vragen
 • Verzekerd van juridische hulp bij de meest voorkomende geschillen

U heeft altijd de beschikking over gratis telefonisch advies om conflicten te voorkomen. Mocht u toch een conflict of geschil hebben, dan heeft u met deze verzekering altijd juridische hulp en advies van advocaten en juristen beschikbaar. Welke juridische hulp dit is hangt af van de door u gekozen dekking.

Wat is niet verzekerd?
Deze verzekering biedt onder andere geen dekking als:

 • er sprake is van opzet
 • u beschikt over voorkennis
 • u een conflict te laat meldt

Verder komen aan u opgelegde boetes, geldstraffen en dwangsommen niet voor vergoeding in aanmerking.

Optimaal
Met de dekking Particulier Optimaal bent u verzekerd van       

 • juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen;
 • juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning;
 • geschillen rond gezondheidskwestie zoals medische fouten en geschillen rondom vergoedingen en wachtlijsten;
 • geschillen rond familie-, personen- en erfrecht, met uitzondering van mediation bij echtscheiding;
 • geschillen rond werk en inkomen, ook als statutair directeur en rondom sociale verzekeringen.

Tegen een korting op de premie kunt u een aantal geschillen uitsluiten: het gebruik van motorrijtuigen, conflicten met buren en arbeidsgeschillen

Optimaal Plus
De dekking Particulier Optimaal Plus is gelijk aan de Particulier Optimaal, aangevuld met juridische hulp bij:

 • geschillen bij een conflict over het bezit of de aan-/verkoop en onderhoud van pleziervaartuigen;
 • geschillen bij een conflict huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw 2e woning in het buitenland;
 • geschillen bij een conflict over financieel, fiscaal en vermogensbeheer;
 • mediation bij echtscheiding.

Tegen een korting op de premie kunt u een aantal geschillen uitsluiten: het gebruik van motorrijtuigen, conflicten met buren en arbeidsgeschillen

Verkeer
Met de dekking Verkeer bent u uitsluitend verzekerd van:

 • juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders. Deze verzekering geldt voor alle deelname aan het verkeer, dus ook lopen, fietsen, skiën en varen;
 • juridische hulp bij geschillen met betrekking tot de aan-/verkoop en onderhoud van uw motorrijtuigen;
 • juridische hulp bij geschillen over overeenkomsten in verband met vakantiereizen.

Tegen een korting op de premie kunt u het gebruik van motorrijtuigen uitsluiten

Wonen
Met de dekking Wonen bent u uitsluitend verzekerd van juridische hulp bij een geschil over aan- en verkoop of (ver)bouw van uw woning. Ook conflicten met de overheid over bijvoorbeeld een bouwvergunning of het vaststellen van een bestemmingsplan zijn verzekerd.

Als u gebruik maakt van de Vrije advocaatkeuze heeft u een eigen bijdrage van € 250,-. Indien met uw zaak  een belang van minder dan € 175,- is gemoeid kunt u geen beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering. Dit geld niet voor het verhalen van uw schade op wettelijk aansprakelijke derden. Wel heeft u altijd de beschikking over gratis telefonisch advies om conflicten te voorkomen.

Wilt u precies weten wat we verzekeren?

Klik op onderstaande buttons voor meer informatie over deze verzekering 
of neem contact op met uw adviseur.

Onze verzekeringen

Goed verzekerd