Aanmeldprocedure

Toelatingseis en aanmeldingsprocedure

Als lid van coöperatie bent u mede-eigenaar en denkt en beslist u mee in de koers van de cooperatie. Omdat DAK een verantwoording naar de huidige leden heeft en om de kracht van de cooperatie te waarborgen worden er toelatingscriteria gesteld bij kantoren die lid willen worden bij DAK. Deze criteria worden beoordeeld wanneer u zich als lid gaat aanmelden aan de hand van uw aanmeldingsformulier en de aangeleverde stukken (zoals jaarcijfers). Eventueel kan een afspraak met een accountmanager van DAK daar aan vooraf gaan. Deze zorgvuldige aanmeldingsprocedure heeft een doorlooptijd van ongeveer twee weken. 

Bent u een startende ondernemer? Onze afdeling Sales vertelt u graag meer over de toelatingseisen en het lidmaatschap bij DAK via 030 - 666 00 07 of sales@dak.nl

Ook startende kantoren zijn welkom bij DAK. Deze kantoren bieden wij de gelegenheid om lid te worden middels het starterslidmaatschap. U komt in aanmerking voor een starterslidmaatschap als uw kantoor nog niet langer dan één jaar actief is. Uiteraard beschikt u als startende ondernemer niet over recente jaarstukken. In dat geval worden de prognoses getoetst aan de hand van een ondernemersplan, begroting en uw cv. Als starter kunt u alleen via maatschappij-incasso zaken doen. Het starterslidmaatschap is een voorlopig lidmaatschap van maximaal twee jaar waarna een definitief lidmaatschap kan worden afgegeven.


Voorwaarden

DAK past een selectieve toelatingsprocedure toe. Hieronder staan de criteria waaraan u moet voldoen voordat u lid kunt worden:

  • U beschikt over relevante vakdiploma’s en vakbekwaamheid;
  • Uw kantoor beschikt over alle voor de bedrijfsuitvoering vereiste vergunningen;
  • Uw positie is juridisch en feitelijk onafhankelijk en de eigenaar is een natuurlijk persoon;
  • U heeft geen binding met maatschappijen.

Bestaat uw kantoor langer dan één jaar, dan dient u aan te tonen dat u beschikt over voldoende solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit op basis van recente jaarstukken.

Bestaat uw kantoor korter dan één jaar, dan kunt u uiteraard geen jaarstukken overleggen. Wij vragen dan uw ondernemersplan, curriculum vitae en begroting beschikbaar te stellen.

Regulier lidmaatschap

Als lid van coöperatie bent u mede-eigenaar en denkt en beslist u mee in de koers van de coöperatie

Lid worden

Starterslidmaatschap

U komt in aanmerking voor een starterslidmaatschap als uw kantoor nog niet langer dan één jaar actief is.

Lid worden